De weergave van deze kalender is onder voorbehoud van administratieve wijzigingen. In sommige situaties is het mogelijk dat nog niet alle lesdata beschikbaar zijn. Van zodra dit het geval is worden de lessenroosters online aangepast.
Opleiding: Hernieuwing 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I'
Er is les op:
Dag Start Einde Vak
wo 28/06/2023 08:45 09:35 Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
wo 28/06/2023 09:35 10:25 Kennis van de Vlaamse regelgeving en de Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
wo 28/06/2023 10:35 11:25 Koeltechnische handelingen
wo 28/06/2023 11:25 12:15 Actualisatie-examen over koeltechniek cat. I (SET)