De weergave van deze kalender is onder voorbehoud van administratieve wijzigingen. In sommige situaties is het mogelijk dat nog niet alle lesdata beschikbaar zijn. Van zodra dit het geval is worden de lessenroosters online aangepast.
Opleiding: Hernieuwing 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I'
Er is les op:
Dag Start Einde Vak
vr 15/09/2023 12:45 13:35 Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
vr 15/09/2023 13:35 14:25 Kennis van de Vlaamse regelgeving en de Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
vr 15/09/2023 14:35 15:25 Koeltechnische handelingen
vr 15/09/2023 15:25 16:15 Actualisatie-examen over koeltechniek cat. I (SET)